ngocdai82

Bitcoin - Sóng Elliott

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la

Cuối tuần rảnh rỗi lại post kèo để ace tham khảo. Lực mua xuất hiện khá mạnh khi giá ở vùng 6k2-6k3 nhưng phe mua không duy trì được sức mạnh và việc giá bị kẹt quá lâu trong biên độ 6k5-6k6 và không break hẳn ra khỏi vùng giá tích luỹ đã khiến 1 số ace theo phe mua có thể đã “thay lòng đổi dạ” và chốt lời để nghe ngóng.
Rất nhiều người đang ngồi ngoài và chờ lệnh short nếu giá lên đến vùng 6k8, hoặc 7k2 là 1 diễn biến tâm lý rất xấu cho đà tăng của BTC .
Dự kiến trước mắt sẽ có một đợt sóng tăng lên vùng 6k6-6k7. Nếu không duy trì được lực mua thì đây rất nhiều khả năng là target cuối của trend tăng ngắn hạn lần này. Sau đó giá sẽ quay lại đà giảm trước đó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.