Thehuu

BTC ĐÃ HÌNH THÀNH ĐỈNH

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang hình thành đỉnh.
Chuẩn bị down sóng lớn.
Các mức hỗ trợ 74-7500$ và 65-6600$