Binhes16190

2017-2021 hành trình của bitcoin

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
2017 tăng
2018 giảm
2019-2021 3 năm tăng liên tiếp.
2022 sẽ là cây nến nào đây, xanh hay đỏ. Các bạn thử đoán xem!