Binhes16190

2017-2021 hành trình của bitcoin

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
2017 tăng
2018 giảm
2019-2021 3 năm tăng liên tiếp.
2022 sẽ là cây nến nào đây, xanh hay đỏ. Các bạn thử đoán xem!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.