DatTong

BTCUSD, BITCOIN / DOLLAR, WACHING H4

DatTong Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
- Trên khung thời gian H4, cho xuất hiện mô hình vai đầu vai.
- Tuy nhiên giá chưa phá vỡ trendline 1 cách rõ ràng.
- Giao dịch an toàn là chờ giá breakout neckline, cho xác nhận sẽ vào mua theo TF H1.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đạt mức mục tiêu 1
Thoát lệnh 1 phần và exit ở mục tiêu 2

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.