DatTong

BTCUSD, BITCOIN / DOLLAR, WACHING H4

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Trên khung thời gian H4, cho xuất hiện mô hình vai đầu vai.
- Tuy nhiên giá chưa phá vỡ trendline 1 cách rõ ràng.
- Giao dịch an toàn là chờ giá breakout neckline, cho xác nhận sẽ vào mua theo TF H1.
Giao dịch đang hoạt động: Giá đạt mức mục tiêu 1
Thoát lệnh 1 phần và exit ở mục tiêu 2