mautd

BTC - Chart 1D

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Tất cả các chỉ báo đều rất đẹp

=> Sau 1 thời gian dài giảm thì BTC đang có một đợt sóng hồi mạnh và đích đến là tâm BB. Các mức kháng cự tiếp theo 9k6 và 10k4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.