petercao

BTC: kiên nhẫn chờ đợi vùng giá tốt hơn

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sẽ có vùng giá tốt hơn trong tương lai gần. Hiện nay tổng vốn hoá BTC đã gần về đến mốc đỉnh cũ 178-180 tỷ --> nhận thấy rất có thể sẽ còn một cú giảm cuối trước khi hồi lên hoặc lên luôn. kiên nhẫn chờ đợi!!!!!