mayquanxi

Giá sẽ hình thành tam giác

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Đã có kháng cự mạnh tại khu vực 145xx mà không phải là 15k như dự kiến, nhiều khả năng giá sẽ hình thành "tam giác cân" hoặc "tam giác vuông đi xuống"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.