EW_T

Elliott wave count BTC 4h chart

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nếu giá phá xuống trendline bearish , nếu giá break lên bullish cho wave 3 với điều kiện wave 3 phải mạnh, nếu củng cố lâu thì khả năng giá rớt xuống 30k rất cao, với lại trên daily chart khi BTC bắt đầu down trend có impulse wave nên có khả năng BTC hiện giờ đang ở wave b và có khả năng rớt xuống 30k để hoàn thành wave c, trường hợp còn lại impulse 5 wave trên daily là xyz thì nếu như vậy BTC đang ở wave 5 nhưng wave 3 4h chart nhìn khá yếu giống như muốn tạo correction, wave 3 4h chart phải chờ thấy streng để tiếp tục bullish
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.