tradingview_15

Mô hình dự đoán xu hướng giá Bitcoin.

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1. Từ khi BTC thiết lập giá 19891 USD trên sàn Bitfinex. Giá bắt đầu giảm về mức thấp nhất 3215.2 sau đấy lần lượt tạo 3 kháng cự tại khung 1W giá 19891, 13764, 10491. Các hổ trợ chú ý tại khung 1W giá 5755, 3215, 4000. Tại hổ trợ 4000 cho thấy lực mua rất mạnh.
2. Hiện tại giá vẫn đi ngang trong vùng hổ trợ và kháng cự ( 4000 - 10494). Trên khung 1W giá chưa thoát khỏi xu hướng chính là giảm. " Giá chỉ thoát khỏi xu hướng giảm khi vượt kháng cự 10491 tạo kháng cự tăng, đồng thời điều chỉnh giảm tạo hổ trợ mức cao hơn 4000".
3. Mô hình vai đầu vai áp dụng cho trường hợp này mang đến xác suất giá tiếp tục giảm là rất khả thi.
4. Kết luận dự đoán giá giảm tiếp về hai vung quan trọng ( 6500 - 8350); (4530 - 5755).

Đã hủy lệnh: Giá đi ngang khung 1W.

Bình luận

Pt như cc
Phản hồi