ThinhDinhManh

BTC test 6k

ThinhDinhManh Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã điều chỉnh song đã có rất nhiều điều kiện thuận lợi cả về chỉ báo, các mô hình giá cũng như sự tăng trưởng mạnh của các alcoin để đưa BTC lên 16k.
Nhưng BTC không lên tiếp được, nên BTC quay đầu test lại vùng 6k, theo đó các chỉ báo cũng đã bắt đầu quay ngược báo bán.
Còn về các alcoin đang trong xu hướng tăng, 1 số alcion đã đi được nhịp 1, 1 số thì chưa. Trong quá trình BTC test đáy alcion sẽ lần lượt nhau tăng sóng rất mạnh.
Bình luận:
BNB về 17,5k alcion bắt đầu tới đáy, và tăng sóng
Đóng lệnh: dừng lỗ:
BTC về thẳng 6k ( 3 xuống 5, bỏ qua nhịp điều chỉnh 3 lên 4)
Giao dịch đang hoạt động:
BTC đảo sóng từ 3 lên 4 chứng tỏ
1/ BTC đang rất nhẹ cánh, nên sóng lên xuống rất nhanh, chạm đáy lập tức bật lên
2/ Alcoin đang ảnh hưởng trực tiếp đến BTC, alcoin đi ngược sóng BTC, nhưng giá alcoin/ usd liên tục được giữ giá.
BTC vẫn về đáy 6k lúc đó alcoin sẽ lần lượt chạm đỉnh trên chart alcoin/BTC
Bình luận:
vẫn về dưới 6k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.