phamduong879217

Con đường nào #BTC sẽ chọn?

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cơ bản thì ta có các mô hình sóng đang diễn ra là đến cuối của xu hướng giảm dài hạn r. Và đang có dữ liệu đáng chú ý là liệu đây đã là kết thúc sóng E hay chưa hay vẫn còn 1 nhịp giảm nữa.
Hiện tại #BTC đã phá đc quy tắc Three Fan Principle nhưng nó vẫn đang nằm gọn trong tam giác diagonal giảm C lớn cuối. Để xác định đc #BTC có cơ hội đảo chiều hay không thì vùng giá đặc biệt quan trọng cần quan tâm là 78-80.
Tuy nhiên ở giai đoạn này thì Ma200 vẫn đang căm xuống, H4 là tín hiêu trung hạn ảnh hưởng tối đa đến đc khung W đã chạy phân kỳ đỉnh. Dù #BTC có quay lại xu hướng giảm để tạo nốt đáy E thì chúng ta sẽ để ý hai vùng giá quan trọng là 62 và 55.
GOD BLESS FOR BTC!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.