ducphatpassion

Kháng cự cho xu hướng tăng ngắn hạn tới của BTC

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đà tăng đến hai khu vực kháng cự lớn ở trên chart. Theo dõi và quan sát hành động giá và sóng để có nhận định tốt hơn !
Đà tăng báo hiệu chu kì thịt thẫm máu cuối tháng 12
AE lưu ý cẩn thận
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.