nguyenanhtuandhnv

BITCOIN 1D - Mục tiêu 85-90k - #Tuan

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ngày 5/12/2021 Phân tích bitcoin có xu hướng tăng lại 60k và lập đỉnh 85-90k tháng 12/2021


BINANCE:BTCUSDT