HHermes

BTCUSD Short 11200, TP 9400

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Dự báo Short BTCUSD 11200, chốt lời 9400 và đồng thời Long tại 9400
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.