tradafx

Đợi giá phá vỡ và xác nhận tăng với BTCUSD

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng.
Giá có động thái thoái lui về vùng 61000, đợi giá tăng phá vỡ sóng hồi và có tín hiệu xác nhận xu hướng quay trở lại thì có thể tìm kiếm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 67000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.