BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC /USD trên đồ thị 4h đã xuất hiện hội tụ đáy .
MACD đã cắt lên.
Các ngưởng kháng cự tại 4400 - 4500$ vùng tiếp theo là 5200 - 5300$ và 5700 - 5800$