levanlinhepi

06/03 - Tín hiệu xấu từ phe bò

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như đã phân tích từ trước, BTC đã chạm lại vùng trần giá 38k5 nhưng điều đáng lo ngại là phe bò không thể hiện được bất kỳ hành động nỗ lực nào đáng kể.
Vùng tích lũy ở đường xu hướng hiện tại đã bị phá vỡ với một thanh nến giảm mạnh, áp lực giảm giá sẽ khiến cho những nhà giao dịch phe bò đã lỡ bắt đáy phải cắt lỗ.
Vùng trần của giá ở 35k5 là mục tiêu nhắm tới tiếp theo của phe gấu.
Đường ema 25 vẫn chưa được chạm lại có thể là rủi ro nên được xem xét nếu có ý định bán khống lúc này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.