FXGOLD_Global

Bitcoin cuối tuần 21/08 - tiếp cận vùng kháng cự Fibo 61.8%

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin sau khi tạo vùng kháng cự nay chuyển thành hỗ trợ ở quanh 48k thì đã có nhịp điều chỉnh xuống dưới 44k và tăng trở lại sau đó.

Tuy nhiên, cần lưu ý đến vùng kháng cự ở Fib 61.8% ở quanh 51k có thể xem xét bán điều chỉnh xuống. Và nếu Bitcoin test lại xung quanh vùng 48k có thể xem xét mua lên trước khi bán xuống.

Tóm lại : Bitcoin có thể di chuyển trong vùng biên xung quanh 48k-51k. Có thể chờ tín hiệu mua bán khi bitcoin tiếp cận vùng biên này.

Mua 47,8k-48k, SL - 47k , TP - 50k.
Bán 51k, SL - 51.7K, TP - 48K
Bình luận: BTC về lại gần 48k đã bật tăng trở lại, ai vào buy đang có lợi nhuận tốt,. Tiếp tục chờ bán quanh vùng 51k

Hỗ trợ cứu cháy tài khoản, gỡ tài khoản kẹt lệnh miễn phí.
Group chuyên sâu tín hiệu vàng: https://zalo.me/g/ycvqyc991
Kênh youtube đào tạo kĩ thuật: https://www.youtube.com/channel/UCdDjeJY564RE_MdK2B__jVA?sub_confirmation=1
Liên hệ : 0983502552 ( Sam )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.