COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có thể sẽ còn tiếp tục tăng thêm 1 sóng trên khung thời gian H4 test lại vùng 61000USD. Hãy cẩn thận vùng này , bời vì sau khi test gía BTC có thể giảm mạnh vượt qua mốc 53000USD.