giaodichsong

Update Plan BTC

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTC có thể sẽ còn tiếp tục tăng thêm 1 sóng trên khung thời gian H4 test lại vùng 61000USD. Hãy cẩn thận vùng này , bời vì sau khi test gía BTC có thể giảm mạnh vượt qua mốc 53000USD.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.