mayquanxi

Bitcoin hoàn toàn có thể rơi xuống 11-12k

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
nhưng bạn cũng đừng bao giờ bán, cần biết chờ đợi để mua vào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.