NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 17/8: Chuẩn bị bán khống

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC chuyển sang đi ngang và có khả năng đảo chiều giảm. Phần lớn các kèo altcoin của ta đã thoát lệnh, cùng đánh giá thị trường xem sao

Bitcoin #BTCUSD H4
Giá đi ngang trong hộp, ta có thể tận dụng cú nén giữa biên dưới hộp và ema để làm 1 kèo sell với setup phá vỡ đường hỗ trợ. Chờ đến khi có 1 thanh nến giảm mạnh đóng cửa thì có thể đặt lệnh ngay, vị thế sell hiện tại mình chỉ vẽ để anh em dễ hình dung thôi chứ chưa sell thật. Kèo này nên giảm còn 1/2 vị thế vì mang tính rủi ro cao

Litecoin #LTCUSD H4
LTC di chuyển trong hộp đi ngang. Chưa có giao dịch nào

Bitcoin cash #BCHUSD H4
Tương tự BCH cũng đi ngang. Đang chạm lại đường ema nhưng do tín hiệu xấu từ BTC nên không nên buy nữa. Đứng ngoài quan sát

Decred #DCRUSDT h4
Kèo buy DCR hôm qua đang hoà vốn. Dời SL lên đường đỏ để giảm rủi ro còn 1/2R. Nguyên nhân dời SL cũng đơn giản: dời SL lên dưới đáy thanh nến giảm mạnh đồng thời ngay dưới đường ema . Giá cắt xuống mức này thì ta không nên giữ lệnh nữa

#CHZUSDT h4
Kèo buy CHZ dừng lỗ, mất 1R. Nếu anh em có theo dõi kèo này thì có thể dời SL lên đường đỏ và chỉ mất 1/2R (nguyên nhân dời SL: do có thanh nến giảm mạnh xuyên qua đường ema nên dời SL lên đáy của nến này). Hoài bận nên không theo dõi và đã mất full 1R, đành chịu

Bittorrent #BTTUSDT H4
Kèo buy BTT dừng lỗ, mất 1R. Kèo này thì không dời SL được, phải chấp nhận dừng lỗ 1R

Việc nhiều kèo altcoin đóng lệnh mà không có lợi nhuận cho thấy đà tăng của toàn thị trường tạm thời ngưng tại đây. Các kèo buy anh em nên hạn chế hoặc chỉ vào với khối lượng bé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.