ThanhThaoMC

14/04 BTC kiếm tra lại vùng hỗ trợ khi test lại 4k44

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Biểu đồ hàng tuần, btc đã kết thúc sóng ABC .
Bây giờ nó đang hoàn thành sóng 3
BTC đã đi ngang vài ngày nay chuẩn bị cho sự điều chỉnh
Nó kiểm tra lại hỗ trợ 4k44
Nếu các bạn đang giữ coin khác, hãy cẩn thận khi BTC test lại 4k44