FAST-TRADING

BTC cần một đợt điều chỉnh ngắn trước xu hướng mới

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD trong ngắn hạn đang có chiều hướng tích cực sau khi tạo mẫu 2 đáy tại vùng 45587 và đang có sự xác nhận đảo chiều khi neckline 48xxx đã bị phá vỡ trong hôm qua.

Nếu đánh nhãn sóng thời điểm này thì đợt sóng Break đã đi được gần hết chu kỳ, khả năng cao giá sẽ có 1 đợt Retest lại quanh vùng Neckline 48xxx này trong đêm nay hoặc mai trước khi tiếp diễn cho xu hướng tăng trong thời gian tới.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.