ThanhDCOfficial

[BTCUSD] Test cản 6k và Kế hoạch Short Bitcoin

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đang trong xu thế giảm
- Chờ giá phá cản 7k
- Nếu phá cản 7k chúng ta thực thi kế hoạch sau
- Short BTC từ 7k về cản 6k

Mọi nhận định là xác xuất, anh em cần phải nhận định lại

#bitcoin #btcusd #shortbtc