HUNG_PHE

Scalping với BTC

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
sau cú giảm vào rạng sáng nay, thì hôm nay có thể Buy Salping ăn ngắn như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.