Trinh_Phat

Cuối năm 2018 đầu 2019 Bitcoin sẽ có giá trên 10k

Trinh_Phat Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Chúng ta hay cùng chiêm nghiệm với dự đoán Bitcoin bằng công cụ Ichimoku Trịnh Phát nhé
Giao dịch đang hoạt động:
Chuẩn bị tăng nhé anh em
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.