mautd

BTC - Chart 4H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- RSI < 50
- Stoch , MACD đang cắm đầu
- AO 2 vạch đen và đã chuyển sang cực âm
- Giá đã vượt qua tâm BB và đang tiến về đường biên dưới

=> BTC tiếp tục giảm và các hường hỗ trợ tiếp theo là 8k6 và 8k1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.