mautd

BTC - Chart 4H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- RSI < 50
- Stoch , MACD đang cắm đầu
- AO 2 vạch đen và đã chuyển sang cực âm
- Giá đã vượt qua tâm BB và đang tiến về đường biên dưới

=> BTC tiếp tục giảm và các hường hỗ trợ tiếp theo là 8k6 và 8k1