mayquanxi

Bitcoin vẫn đang nằm trong kênh xu hướng đi lên từ ngày 22/12

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Hiện tại tôi có 3 đường giá sảy ra như trên hình
2 đường giá tăng xanh lá, xanh dương và 1 đường giá giảm đỏ phá vỡ kênh thì có thể nhận biết được trong ngày.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.