A_Luan26

Bitcoin tiếp tục Downtrend , chờ

FTX:BTCUSD   Bitcoin
Hôm qua vẫn hình thành 1 pinbar giảm giá khá mạnh cùng Volume lớn ở Khung ngày D1 ,chúng ta chờ phản ứng ở vùng 32.000 ~ 34.000 nếu còn giảm giá mạnh trong hôm nay và ngày mai.

Chưa nên mua vào khi BTC chưa tạo đáy mới và chưa có 1 setup đảo chiều nào ( Bullish Pinbar, Bullish Marubozu , Bullish Engulfing xuất hiện vùng hỗ trợ 32.000 ~34.000)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.