tradingpro2012

BTCUSD Sau cơn mưa trời lại hửng nắng !

tradingpro2012 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại BTCUSD có 2 vùng hỗ trợ rất mạnh quanh (9k3 - 9k5) và (8k3 - 8k5) do vậy quan điểm của tôi đáy nhịp điều chỉnh này khả năng quanh vùng hỗ trợ mạnh (9k3 - 9k5).
Chiến lược giao dịch : Long 9k5+/-200; Stoploss : 8k3; take profit : 12k2 - 13k8 - 15k5.
Good luck!
Bình luận:
BTCUSD đã đạt target 1 tại 12k1 AE nào yếu tâm lý có thể chốt lời, bạn nào tâm lý tốt hơn thì nên chốt lời 1/2 tại mức 12k1 này còn lại 1/2 hold chờ target 2 tại 13k8 hoặc hold luôn đến target 3 15k5 nhưng nhớ dời dừng lỗ về đáy 9k6 nhé
Bình luận:
BTC đã 12k7 sẽ sớm đạt target 2 - 13k8 trong tuần này thôi, cơ hội với altcointop cũng đang đến gần hy vọng cuối tuần này khai tiệc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.