tradingpro2012

BTCUSD Sau cơn mưa trời lại hửng nắng !

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại BTCUSD có 2 vùng hỗ trợ rất mạnh quanh (9k3 - 9k5) và (8k3 - 8k5) do vậy quan điểm của tôi đáy nhịp điều chỉnh này khả năng quanh vùng hỗ trợ mạnh (9k3 - 9k5).
Chiến lược giao dịch : Long 9k5+/-200; Stoploss : 8k3; take profit : 12k2 - 13k8 - 15k5.
Good luck!
Bình luận: BTCUSD đã đạt target 1 tại 12k1 AE nào yếu tâm lý có thể chốt lời, bạn nào tâm lý tốt hơn thì nên chốt lời 1/2 tại mức 12k1 này còn lại 1/2 hold chờ target 2 tại 13k8 hoặc hold luôn đến target 3 15k5 nhưng nhớ dời dừng lỗ về đáy 9k6 nhé
Bình luận: BTC đã 12k7 sẽ sớm đạt target 2 - 13k8 trong tuần này thôi, cơ hội với altcointop cũng đang đến gần hy vọng cuối tuần này khai tiệc