BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có thể thấy giá trị của BTC hiện tại đang gặp chút khó khăn ở khung nhỏ
Vì vậy đường giá cần phải tím kiếm thêm 1 mốc hỗ trỡ nữa để có thể tăng
Hoặc ít nhất cũng cần sideway qua vùng nguy hiểm

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/