BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá đã chạm mốc 60500 và giá có xu hướng đi lên. chỉ số rsi đang ở mức quá bá n. macd đang có hướng tăng 60500 là điểm tốt để mua hàng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.