COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC usd giá vừa phá hỗ trợ daily nay trở thành kháng cự. sell BTC khi giá hồi lên trên và cho tín hiệu như trên hình