Marker_2019

BTC VẪN TRONG TREND TĂNG, NHƯNG NÊN ĐIỀU CHỈNH CÁI ĐÃ

Giá xuống
Marker_2019 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
1. Xét về xu hướng: Xu hướng hiện tại của BTC vẫn là tăng. Tuy nhiên đã có nhiều dấu hiệu báo hiệu quá mua như sự sụt giảm của khối lượng giao dịch, RSI đạt quá mua và tạo phân kì thường giảm giá. Giá rất khó khăn trong việc tạo ra đỉnh mới. Nêm giảm giá đã hình thành và đang đợi back test. Trong ngắn hạn, canh short BTC tại vùng cận đỉnh là 1 sự lựa chọn hợp lý.

2. Vùng hỗ trợ quan trọng cần chú ý: Vùng thứ nhất là quanh 10.000-10.500, đây là vùng kỳ vọng rơi về trong nhịp giảm này, nếu phá qua thì vùng hỗ trợ tiếp theo cần chú ý là vùng 8500-9000, đây là vùng quyết định đà tăng hiện tại của BTC có giữ được hay không. Nếu vùng này bị phá vỡ thì rất có thẻ BTC sẽ đi về đâu đó rất xa.

3. Vùng kháng cự quan trọng và đồng thời cũng là vùng Entry chính là 12000. SL 12500 TP 10500. Kèo 1 ăn 3 quá hợp lý cho anh em.
Bình luận:
BTC đã đạt target. Tạm thời đứng ngoài đợi phản ứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.