MINHTUONG17

Dự đoán BTC bằng đếm nến.

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đếm nến ngày BTC cho ta khoảng 1 tháng cho 1 con sóng. Nếu tiếp tục như thế thì target tháng 6 là 8k3.