MINHTUONG17

Dự đoán BTC bằng đếm nến.

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đếm nến ngày BTC cho ta khoảng 1 tháng cho 1 con sóng. Nếu tiếp tục như thế thì target tháng 6 là 8k3.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.