peni721119

BTCUSD - Nhận định Trung Hạng ( Newton group )

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
A/ KHUNG D1 :
Ngày 31/07 là BTC Đóng nến rất xấu 7638 , trong khi đó BTC cần Đóng nên trên 7858 cho đà tăng tiếp tháng 8 đã không thành công . Nhìn trên biểu đồ khung D1 ngày 03/08/2018 cho đến hiện tại chúng ta đã thấy 6 cây nến , và cũng chính ngày 03/08 cuối cùng BTC xuyên thủng BB giữa ( Bolliger band ) báo hiệu cho một chu kỳ giảm mạnh . Hiện tại BB hai biên mở rộng , nến bám dãy BB dưới cho ta thấy dấu hiệu vẫn còn đà giảm , và BB giữa thì dốc xuống thể hiện xu thế Giảm của BTC như hiện nay sẽ vẫn còn tiếp diễn .

B/ PHÂN TÍCH ĐƯỜNG EMA :
Như trên hình chúng ta có thể thấy rằng EMA10 cắt EMA21 xuống chu kỳ giảm , và EMA10 cắt xuống EMA55 quan trọng nhất bẽ gãy trend tăng EMA55 , và nhìn từ lúc này ta đã thấy xu hướng giảm mạnh , BTC đã xuyên thủng BB dưới và về 6391 và đây cũng là đường Hỗ Trợ của BTC trong ngắn hạng để BTC hồi về EMA55 7226 .

C/ PHÂN TÍCH MACD :

1. Histogram vào ngày 25/07/2018 đã nhỏ dần lại về Zero , cho đến ngày 01 /08/2018 Histogram đã cắt đường Zero và nối dài chuỗi Histogram âm cho đến hiện tại , thể hiện một xu thế giảm báo trước .

2. MACD cũng vào ngày 25/07/2018 đã cắt xuống đường Signal báo hiệu cho chu kỳ giảm của BTC và hiện tại đường MACD đã cắt xuống đường Zero và chạm xuống Histogram âm , ta có thể thấy BTC còn giảm nữa trong những ngày tiếp theo .

3. RSI : Những mốc có thể lưu ý BTC sẽ phản ứng ngược xu hướng : RSI 30 , 26 . Đặc biệt là RSI 26 , từ năm 2017 trở về đây và gần nhất 12/06 thì BTC về 26 và đã bật lên 77 . Trừ ngày quá khứ 02/08/2016 lần đó RSI về 22 .

4. ADX : Hiện tại quan sát chúng ta có thể thấy xu hướng giảm vẫn còn rất mạnh , khi đường ADX hiện tại là 27 hướng lên , cũng như -ID là 30 hướng lên , nếu hiện tại cứ đà hướng lên này biên độ không thay đỗi thì BTC vẫn còn lực giảm rất mạnh .

=> KẾT LUẬN :
Nhữg mốc Hỗ Trợ gần nhất chúng ta có thể hy vọng trong ngắn hạng BTC phản ứng : 6351 và 6155 dùng Price Action + OB
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.