LinhNami

$9327 là mức cản tiếp theo của Bitcoin

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Divergence với chỉ bảo MACD => bearish momentum đang giảm lực => giá có thể lên hoặc sideways
Mức cản tiếp theo là $9327, sau đó giá sẽ hover để confirm đỉnh của "vai". Nếu giá phá vỡ được ngưỡng này đi lên thì mức resistance tiếp theo là $9474.