XTBVietnam

📈 Bitcoin phục hồi từ mức thấp trong 3 tuần

OANDA:BTCUSD   Bitcoin
🔼 Bitcoin giảm xuống còn $29.000 nhưng đã tìm cách phục hồi

Bitcoin đã gặp khó khăn trong thời gian gần đây vì đã tung ra một đợt pullback sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới $42.000 và đã đạt mức thấp nhất trong 3 tuần vào đêm qua gần mức xử lý $29.000, đánh dấu mức pullback 30% so với mức đỉnh kỷ lục. Tuy nhiên, sự phục hồi đã bắt đầu sau đó và hiện Bitcoin đang giao dịch gần $31,500.

Bitcoin giảm xuống dưới $29.000 trong đêm. Tuy nhiên, đồng tiền này đã tìm cách phục hồi và hiện đang giao dịch trở lại trên vùng hỗ trợ ở mức $30.000.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.