LeeBK

BItcoin - canh sell test 15,200-15,400 hôm nay

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đồ thị ngày giá đang ở vùng kháng cự Kijun Line nằm ngang và band giữa, đây là key level trước vùng cản cũ 16,500. Dollar phục hồi sau FOMC minutes có thể phần nào gây bất lợi lên Bitcoin , ngoài ra các yếu tố fundamental như các phân tích trước mình cũng k kỳ vọng vào việc Bitcoin bật tăng mạnh trở lại, quan điểm vẫn là range trading.
Có thể canh sell test tài vùng 15,200-15,400 sl 16000 tp 13,000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.