DuyVinh_Trading

Nhận định thị trường BTCUSD Ngày hôm nay 19/2/2023

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
vùng canh bán tiềm năng mà giá Btc nhiều lần tìm vê chưa phá được 24k8 -25k2
Nếu trong khung nhỏ (m15 ) giá có xu hướng tạo dow đi lên phá vỡ vùng giá 24k8 -25k2 thì tiếp tục giá sẽ đi lên vùng giá 30k8 đến 31k về dài hạn
còn nếu giá k phá vỡ 24k8-25k2 sẽ quay đầu về test lại vùng giá 21k3 để khẳng định xu hướng tăng tiếp diễn của thị trường
trong vùng giá 24k8 đến 25k2 canh bán chỉ khi thị trường cho dấu hiệu giảm Dow theo khung bé m15

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : zalo.me/g/rqbwqn424
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.