Lit7leBoy

Bull (Bitcoin, Gold, Stock) vs Bear (USD)

INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Không ai biết được tương lai cả, nhưng không ai cấm bạn dự đoán nó.

Trend is Friend!

Bình luận