tradafx

Đợi giá phá vỡ vùng retest và cơ hội mua với BTC

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Sau khi giá phá vỡ cấu trúc Sideway thì đã hình thành một vùng retest với cấu trúc sideway nhỏ hơn từ 47000 đến 48600.
Đợi giá phá vỡ xác nhận xu hướng tăng thì có thể mua BTC và mục tiêu lợi nhuận gần nhất là vùng 53000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.