LeeBK

Bitcoin H4; Tích lũy trong biên độ 14,000-15,500, canh sell

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BItcoin H4: Sau nhịp phá xuống hôm qua thì hôm nay giá chỉ hồi lại được vùng cản Kijun Line màu xanh nằm ngang, và test lại EMA10 sau khi có 10 cây nến đóng cửa dưới đường này. Vùng mây dày tạo lập trong khu vực này và giá có thể sẽ có xu hướng hút lại giao dich trong mây. Biên độ dao động nhiều khả năng sẽ tích lũy trong vùng 14,000-15,500 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo. RSI vẫn có xu hướng tiếp tục hướng xuống. Nếu vùng hỗ trợ 14,000 bị xuyên thủng thì giá có thể test lại vùng 12,500. Cá nhân mình ưu tiên canh Short trong trường hợp này, canh 15,000-15,500 sl qua 16,000 và target 13,000.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.