TraderTop-net

BTCUSD ngày 14/05 - Chạy ngay đi?

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin vừa có 1 cú sụp thần tốc ở nến 2 giờ lúc 9-11g sáng nay. Trước đó, chúng ta có 1 đoạn giảm (đoạn trước A) và 1 đợt hồi dạng mô hình harmonic abcd . Cả điểm B và D đều không thể thoát được vùng hỗ trợ cũ nay chuyển thành kháng cự. Nhìn ở góc độ khác, đoạn Bearish ABCD này chính là 1 đợt retest sau cú breakdown trước đó.

Tại D, sau khi xuất hiện mô hình nến shooting star , Bitcoin đã đảo chiều xuống nhanh chóng. Nến giảm mạnh (1) là cú đạp thẳng xuống với dạng mô hình nến Bearish Marubozu , mô hình nến đơn thể hiện xu hướng mạnh. Bearish Marubozu này kết hợp với volume cao bên dưới cho thấy lực giảm rất mạnh. Cả cụm ABCD như một mô hình giá cờ giảm - bearish flag - vậy. Tóm lại, khả năng là Bitcoin ngắn hạn có thể giảm thêm.

Trước mắt, Bitcoin ngắn hạn đang nằm ở vùng hỗ trợ đáy cũ AC . Chúng ta có thể đợi 1 đợt hồi nhẹ retest sau Bearish Marubozu để vào bán như mũi tên trong hình.

Tôi có nhắc đến việc bán ra Bitcoin trong bài phân tích Bitcoin trung hạn (bài Phân tích Bitcoin trung hạn ngày 12/05 - Yếu tố xấu xuất hiện?) ở vùng bán 8k6 - 8k9 và Bitcoin đã hồi lên được tới 8770 trước khi rớt về 8300. Có lẽ tôi đã đúng được chút xíu rồi

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.