BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC /USD
Chúng tôi nhận thấy trên diểu đồ 1 ngày thấy chạy trong kênh giá giảm hiệu chỉnh .mục tiêu cho sóng này là $84441