trum98pk

PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ 6/1/2020

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
hành động giá h4 cho ta thấy. BTC đang được thể hiện qua các điểm:giá đang tạo động lực tăng thể hiện qua các nến trend bar tăng lớn, tuy nhiên phía trước mặt là 1 kháng cự vùng 7k6 quan trọng, tạo bởi 1 range giá kéo dài từ vài tháng trước đến nay . rsi cho ta thấy có sự phân kỳ. có lun setup fakey giảm hợp lưu vùng kháng cự, giá sẽ có nhịp điều chỉnh xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.