UnknownUnicorn28720704

BITCOIN: GIÁ SẮP GIẢM THÊM

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Quá trình phân phối đã hoàn thành, trong tương lai ngắn hạn tiếp theo là sự xả hàng kéo giá xuống thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.