levanlinhepi

08/03 - BTC chảy máu ?

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Chúng ta đang nhìn thấy hai mô hình tam giác mở rộng giảm tương tự với nhau.
Nếu xét về bối cảnh thì cả hai lần đều đang trong một xu hướng giảm mạnh và hiện tại giá đang nằm ở vùng kháng cự mạnh của đường xu hướng hợp lưu với đường ema 25
vì thế bán khống ngay lúc này không phải là một ý tưởng tệ.
Tuy nhiên vùng số tròn 40k vẫn chưa được chạm lại và áp lực đang được tạo ra của phe bò lên đường kháng cự có thể là những rủi ro tiềm ẩn nên được xem xét.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.