HD_love_trading

phân tích BTC / USD 7-7-2018

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin BTC / USD được giao dịch ở mức 6595 , trên ranh giới trên của mây ichimoku , cho thấy một xu hướng tăng trong Bitcoin. , từ đó chúng ta sẽ kỳ vọng sự phục hồi và nỗ lực tiếp tục tăng trưởng tiền điện tử Bitcoin với mục tiêu ở mức 7180.
Để việc tăng trưởng được bền vững, cần có một lần test hỗ trợ , mặc dù Trước đó, một tín hiệu mua Bitcoin khá yếu đã xuất hiện, khi giá đã vượt các đường tín hiệu của mây ichi.
Lúc này sẽ có 2 trường hợp để ta có thể xác nhận tín hiệu mua hoặc bán.
Nếu BTC đóng cửa dưới mức 6150, sẽ giảm tiếp.
Nếu BTC Đòng cửa trên 6750 ta có thể kì vọng mức 7180 có thể xảy ra
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.