DONGHO2703

PHÂN TÍCH BITCOIN HÔM NAY NGÀY 5/1/2022

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
PHÂN TÍCH KHUNG D1

 Bitcoin bắt đầu giảm mạnh dưới vùng hỗ trợ quan trọng $ 52,238.39
 Giá đang giao dịch dưới $ 43,000 và EMA 150
 Có một mô hình tiếp tục giảm giá chính đang hình thành với mức kháng cự gần $ 43,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD
 Cặp tiền có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự nếu có một động thái trên mức $44,000.

 Giá Bitcoin vẫn ở mức rủi ro
 Giá Bitcoin bắt đầu giảm mạnh dưới mức hỗ trợ $ 45,600 và $ 45,000. BTC vẫn ở trong vùng giảm giá và đã có sự di chuyển xuống dưới mức $ 42,000.
 Giá đã dưới mức $43,500.
 Có một động thái rõ ràng là dưới mức $43,000 đô la và giá được giao dịch ở mức thấp là 42.424 đô la.
 Mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $ 43,500. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 52,112.58 xuống mức thấp $ 40,615.31 Ngoài ra còn có một mô hình tiếp tục giảm giá chính đang hình thành với mức kháng cự gần $ 43,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD.

 Mức kháng cự chính đầu tiên ở phía tăng là gần mức $ 44,500. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $ 44,750. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 47,065 xuống mức thấp $ 42,424.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.