DONGHO2703

PHÂN TÍCH BITCOIN HÔM NAY NGÀY 5/1/2022

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
PHÂN TÍCH KHUNG D1

Bitcoin bắt đầu giảm mạnh dưới vùng hỗ trợ quan trọng $ 52,238.39
 Giá đang giao dịch dưới $ 43,000 và EMA 150
 Có một mô hình tiếp tục giảm giá chính đang hình thành với mức kháng cự gần $ 43,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC /USD
 Cặp tiền có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự nếu có một động thái trên mức $44,000.

 Giá Bitcoin vẫn ở mức rủi ro
 Giá Bitcoin bắt đầu giảm mạnh dưới mức hỗ trợ $ 45,600 và $ 45,000. BTC vẫn ở trong vùng giảm giá và đã có sự di chuyển xuống dưới mức $ 42,000.
 Giá đã dưới mức $43,500.
 Có một động thái rõ ràng là dưới mức $43,000 đô la và giá được giao dịch ở mức thấp là 42.424 đô la.
 Mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $ 43,500. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 52,112.58 xuống mức thấp $ 40 ,615.31 Ngoài ra còn có một mô hình tiếp tục giảm giá chính đang hình thành với mức kháng cự gần $ 43,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD.

 Mức kháng cự chính đầu tiên ở phía tăng là gần mức $ 44,500. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $ 44,750. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 47,065 xuống mức thấp $ 42,424.